หน้าแรก

ภารกิจในสภาผู้แทนราษฎร 

อภิปรายวัคซีน การเยียวยา การเปิดประเทศ

ฝากถึงรัฐบาลคิดให้รอบคอบ ถอดบทเรียนจากอดีต เพื่อการแก้ไขให้ถูกต้อง ตรงจุดทั้งปัจจุบันและอนาคต ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าสาธารสุข ท้องที่ ท้องถิ่น อสม. ด้วยนะครับ

อภิปรายในสภา พรบ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา

เสนอผ่าน ท่านประธานสภาไปยัง รมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรม “พี่น้องประชาชนเค้าเลือกเรามา ประชาชน ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน พ่อค้า แม่ค้า ไม่มีเงินจ้างบอดี้การ์ด ผู้แทนทุกคนต้องเป็นบอดี้การ์ด คอยปกป้องพี่น้องประชาชน จากผู้มีอิทธิพลทุกราย“

ข้อหารือต่อรัฐสภาเร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนจากธุรกิจตามคำสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราวของรัฐ

ทุกระดับ ส่วนกลาง ส่วนจังหวัด จนถึงระดับอำเภอ ทั้งสถานที่ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการปิดสถานที่

กระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามในการก่อสร้างถนน รอบเมืองสัตหีบ

กระทรวงคมนาคม มอบหมาย รมต.ช่วยว่าการ ตอบกระทู้ถาม ผม ดร.เอ ในการก่อสร้างถนน รอบเมืองสัตหีบ ซึ่งกระทบกระเทือนการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนอำเภอสัตหีบ

รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าและประปาในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

การขยายเขตไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงพัฒนา โดยเงินอุดหนุนงบประมาณให้กับ กิจการไฟฟ้าฯ กองทัพเรือ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำมิได้

อภิปราย พรก.ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจฯ

เปิดประชุมสภา  ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีโอกาสได้ อภิปราย พระราชกำหนด การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ประกอบธุรกิจฯ เสนอแนะแนวทางการปฎิบัติให้กับทางภาครัฐ

ขอให้ทบทวนแผนการจัดสรรวัคซีนรอบเดือน มิ.ย. จังหวัดพื้นที่สีแดง

ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ และส.ส.จังหวัดชลบุรี เรียกร้องให้ทบทวนแผนการจัดสรรวัคซีนรอบเดือน มิ.ย. จังหวัดชลบุรี เพชรบุรี สงขลา สมุทรปราการ ฯลฯ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง แต่กลับได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบเดือน มิ.ย.64 ปริมาณต่ำมาก

อภิปรายและหารือในรัฐสภา ให้เยียวยาผู้พิการเพิ่มเป็น 1000 บาท

ผมเคยอภิปรายและหารือในรัฐสภา ให้เยียวยาผู้พิการเพิ่มเป็น 1000 บาท โดยไม่มีเงื่อนไข ขณะนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พิจารณาเห็นชอบ ให้เยียวยาผู้พิการทั้งประเทศเป็น 1000 บาท

หารือต่อรัฐสภา บ้านมั่นคง ม.1 ต.พลูตาหลวง 563 ครัวเรือน

ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 หารือต่อรัฐสภา บ้านมั่นคง ม.1 ต.พลูตาหลวง กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย จำนวน 563 หลังคาเรือน

ภารกิจในพื้นที่ อ.สัตหีบ

>>  ดูภารกิจทั้งหมด

โครงการเพื่อประชาชน

ครัวสนามรักสัตหีบ

เรา ทำเพื่อให้ชาวสัตหีบมีส่วนร่วมทุกๆคน เรา ขอแม่ครัว พ่อครัว มาช่วยปรุงอาหาร หลากหลายอาชีพ หลากหลายบทบาทหน้าที่ เรา เสิร์ฟข้าวกล่องถึงที่บ้าน มอบให้ผู้ที่เดือดร้อนที่อาศัยอยู่สัตหีบ ทั้งเจ้าที่หน้าที่ของรัฐ และ บุคลากรทางการแพทย์

ไฟท้ายติด ชีวิตปลอดภัย

โครงการเล็กๆ จาก ทีมสำนักงาน ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ขอขอบคุณ - นักเรียน คณะครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลสำคัญ อ.สัตหีบ