ขอให้ทบทวนแผนการจัดสรรวัคซีนรอบเดือน มิ.ย. จังหวัดพื้นที่สีแดง

ผม ดร.เอ และเพื่อนๆ ส.ส.พลังประชารัฐ
หลายจังหวัดรวมถึงจังหวัดชลบุรีเรา
เป็นตัวแทนฯ ขอบคุณ ท่านนายกรัฐมนตรี และ
ศบค.(ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 )
ที่รับฟังเสียงของประชาชน
ที่ได้ทบทวนการจัดสรรฯ ใหม่ ตามเกณฑ์ความหนาแน่นฯ ความเสี่ยงฯ พื้นที่ฯ ระบาด จะทำให้เกิด
ความเป็นธรรมและทำให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ฯและควบคุมโรคฯ ได้เร็วขึ้น
ผมและเพื่อนๆ ส.ส. ได้เสนอแนะอีก 2 แนวทางคือ
– การพิจารณาปรับแผนทุก15 วัน ตามสถานการณ์ความเสี่ยงฯ
– การจัดหาวัคซีนสำรอง เพื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
ขอบคุณที่ฟังเสียงเราและเสียงของพี่น้องประชาชน
ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ ดร.เอ ผ่านทาง Line https://lin.ee/ngEc0aL