หารือต่อรัฐสภา บ้านมั่นคง ม.1 ต.พลูตาหลวง 563 ครัวเรือน

เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพ🙏🏻 วันนี้ผม ดร.เอ ได้เวลาหารือ 2 นาทีในรัฐสภา กับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ เร่งพิจารณา และ แก้ไขปัญหา 3 เรื่องดังนี้

1. การขอคืนพื้นที่จาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อสร้าง”สวนสาธารณะ” บนพื้นที่ ตำบลพลูตาหลวง เนื้อที่ 20 ไร่

2. การสร้าง “ศูนย์พักพิงบ้านหนองหญ้า” เพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มีที่พักพิง❤️

3. “ บ้านมั่นคง “ เพื่อให้พี่น้องประชาชน ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จำนวนเกือบ 600 ครัวเรือน มีที่อยู่อาศัย จึงขอนำเรียนพี่น้องประชาชน และขอติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงานของรัฐในรัฐสภาต่อไป เพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของ พี่น้องประชาชนและอำเภอสัตหีบของเราทุกคน🙏🏻

#สัตหีบต้องมาก่อน #ผู้แทนบ้านบ้าน

 

เรียนพี่น้องประชาชน ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ที่เคารพ ตามที่ ผม ดร.เอ และ คณะทำงาน ได้นำเรื่อง บ้านมั่นคง ม.1 ต.พลูตาหลวง หารือต่อรัฐสภา ในประเด็นสุดท้าย เมื่อ มกราคม 2564 ที่ผ่านมา บัดนี้!!

👉กรมป่าไม้ ได้อนุญาตให้ อบต.พลูตาหลวง เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 80 ไร่

👉เพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย จำนวน 563 หลังคาเรือน ตามโครงการบ้านมั่นคง

👉เพื่อให้พี่น้องประชาชน ม.1 ต.พลูตาหลวง มีบ้านอยู่อาศัย ตามโครงการบ้านมั่นคงต่อไป

🙏🏻ต้องขอขอบคุณ กองทัพเรือ กรมป่าไม้ อบต.พลูตาหลวง นายกวิษณุ และ ส่วนราชการ

🙏🏻 จ่าสงค์สั่งได้ ที่คอยประสานงานเรื่องนี้แทนผมมาโดยตลอด ผู้ใหญ่ยอดชาย ที่ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

และประเด็น สวนสาธารณะ 20 ไร่ ในพื้นที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ บ้านพึ่งพิง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ บ้านหนองหญ้า หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการ ผม ดร.เอ และคณะทำงาน จะเร่งติดตามต่อไป จึงขอนำเรียนพี่น้องประชาชนมาเพื่อทราบครับ ดร.เอ ผู้แทนบ้านบ้าน

ติดต่อ ดร.เอ ผ่านทาง Line https://lin.ee/ngEc0aL