อภิปราย พรก.ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจฯ

 

27 พฤษภาคม 2564 เปิดประชุมสภา  ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีโอกาสได้ อภิปราย พระราชกำหนด การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ประกอบธุรกิจฯ เสนอแนะแนวทางการปฎิบัติให้กับทางภาครัฐ เพื่อให้ 👇

  • ผู้ประกอบธุรกิจได้เข้าถึงเงินกู้ฉบับนี้ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก ห้องเช่า รวมถึงธุรกิจบริการต่าง
  • เพื่อให้กฏหมายฉบับนี้ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้อยู่รอดในภาวะเช่นนี้ มากกว่าผลกำไรของธนาคารพาณิชย์
  • เพิ่มศักยภาพและรักษาการจ้างงาน ของผู้ประกอบธุรกิจ ในสภาเต็มที่

อยู่พื้นที่เต็มร้อย❤️ #ผู้แทนบ้านบ้าน #ผู้แทนสัตหีบ

ติดต่อ ดร.เอ ผ่านทาง Line https://lin.ee/ngEc0aL