ทำหน้าที่ อนุกรรมาธิการงบประมาณทุกวัน ทำให้เราได้ทราบถึงโครงสร้างงบประมาณของประเทศ ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน

22การทำหน้าที่ อนุกรรมาธิการงบประมาณทุกวัน ตลอดเกือบ1 เดือนที่ผ่านมา ทำให้เราได้ทราบถึงโครงสร้างงบประมาณของประเทศ ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน
👉งบประมาณ ของประเทศ และ ผู้ที่นำไปใช้ต้องคำนึงถึงว่ามันคือ ภาษีประชาชน
👉ข้าราชการทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานของรัฐทำงานเป็นข้าราชการมา 30-40ปี ท่านเหนื่อยผมยอมรับ แต่ท่านต้องคำนึงด้วยว่า เงินภาษีก็คือ น้ำพักน้ำแรงที่ประชาชนกว่าจะหามาได้ ก็เหนื่อยไม่แพ้กัน
👉วันนี้การประชุมถึง ฝ่ายความมั่นคงมาชี้แจงที่ประชุม ปรับลด งบกองทัพบก ไป 1,100 ล้านบาท
👉ส่วนกองทัพเรือ ยังพิจารณาไม่เสร็จสิ้น แต่ผมได้ขอปรับลด รถประจำตำแหน่ง พล.ร.อ. 8.8 ล้านบาท
👉เหตุผล เพราะผมเชื่อว่า พล.ร.อ.ทุกท่านคงคิดเหมือนกัน เพราะในสถานการณ์โควิดแบบนี้ ซึ่งสามารถโอนงบประมาณ ไปซื้อ รถพยาบาล ซึ่งเหมาะสมในภาวะปัจจุบัน
👉ผมมั่นใจนะ ถ้าคุณพ่อผมยังอยู่ ท่านจะคิดเห็นตรงกันกับผม