รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าและประปาในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

ตั้งกระทู้ถาม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย
👉ถามเรื่อง การขยายเขตไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงพัฒนา โดยเงินอุดหนุนงบประมาณให้กับ กิจการไฟฟ้าฯ กองทัพเรือ ซึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำมิได้ เพราะไม่เข้าระเบียบกระทรวงมหาดไทย
👉การขยายเขตประปาเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันท้องถิ่นสามารถอุดหนุนงบประมาณได้ และถามแนวทางการตั้งงบประมาณขยายเขตประปาในอำเภอสัตหีบ
ต่อไป อย่างไร
👉การไฟฟ้าภูมิภาค มีนโยบาย มาให้บริการไฟฟ้า ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของท่าน ในอำเภอสัตหีบ หรือไม่อย่างไร
รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ เรื่อง การขยายเขตไฟฟ้า และ ประปา ในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ
ลองฟัง รมต.ตอบกระทู้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน รวมถึง กิจการไฟฟ้าฯ กองทัพเรือ และ บริษัท อีสวอเตอร์ จำกัด มหาชน ผู้ให้บริการ ไฟฟ้าและประปา ในอำเภอสัตหีบบ้านเรา เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคที่ดีขึ้น
ทุกฝ่ายมาช่วยกันพัฒนา เพราะการให้บริการสาธารณะ
หัวใจ คือ พี่น้องประชาชน ผลกำไรเป็นเรื่องรองลงมา