ถอดถอนโรงเรียนบ้านหนรองหญ้าพลูตาหลวงไม่ได้ใช้มา 10 ปี เพื่อใช้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส

ทุกครั้งที่พูดในสภา มันไม่ใช่ความสำเร็จของผม แต่เป็นความสำเร็จของชาวสัตหีบทุกคน
ขอบคุณ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ยุบ รร.บ้านหนองหญ้า ที่ไม่ได้ใช้มา 10 ปี เพื่อใช้เป็น
👉 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส
ณ ศูนย์พักพิงบ้านหนองหญ้า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ
หวังว่า กรมธนารักษ์ จะอนุญาตให้ อบต.พลูตาหลวง เข้าใช้ประโยชน์ เพื่อดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
และถ้าท่านไม่อนุญาต ท่านต้องชี้แจงเหตุผลต่อผม และ ผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ สัตหีบทุกคน
ซึ่งผมขอหารือในรัฐสภาต่อไปแน่นอน🙏🏻
ขอบคุณ อบต.พลูตาหลวง ผู้ริเริ่มโครงการ และไว้ใจให้ผม และคณะทำงาน ติดตามโครงการครับ