อภิปรายวัคซีน การเยียวยา การเปิดประเทศ

ฝากถึงรัฐบาลคิดให้รอบคอบ ถอดบทเรียนจากอดีต เพื่อการแก้ไขให้ถูกต้อง ตรงจุดทั้งปัจจุบันและอนาคต ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าสาธารสุข ท้องที่ ท้องถิ่น อสม. ด้วยนะครับ

Sathira [Dr.A]

12 กรกฎาคม, 2021

อภิปรายในสภา พรบ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา

เสนอผ่าน ท่านประธานสภาไปยัง รมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรม “พี่น้องประชาชนเค้าเลือกเรามา ประชาชน ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน พ่อค้า แม่ค้า ไม่มีเงินจ้างบอดี้การ์ด ผู้แทนทุกคนต้องเป็นบอดี้การ์ด คอยปกป้องพี่น้องประชาชน จากผู้มีอิทธิพลทุกราย“

Sathira [Dr.A]

12 กรกฎาคม, 2021

ข้อหารือต่อรัฐสภาเร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนจากธุรกิจตามคำสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราวของรัฐ

ทุกระดับ ส่วนกลาง ส่วนจังหวัด จนถึงระดับอำเภอ ทั้งสถานที่ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการปิดสถานที่

Sathira [Dr.A]

7 กรกฎาคม, 2021

กระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามในการก่อสร้างถนน รอบเมืองสัตหีบ

กระทรวงคมนาคม มอบหมาย รมต.ช่วยว่าการ ตอบกระทู้ถาม ผม ดร.เอ ในการก่อสร้างถนน รอบเมืองสัตหีบ ซึ่งกระทบกระเทือนการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนอำเภอสัตหีบ

Sathira [Dr.A]

16 มิถุนายน, 2021

รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าและประปาในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

การขยายเขตไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงพัฒนา โดยเงินอุดหนุนงบประมาณให้กับ กิจการไฟฟ้าฯ กองทัพเรือ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำมิได้

Sathira [Dr.A]

10 มิถุนายน, 2021

อภิปราย พรก.ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจฯ

เปิดประชุมสภา  ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีโอกาสได้ อภิปราย พระราชกำหนด การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ประกอบธุรกิจฯ เสนอแนะแนวทางการปฎิบัติให้กับทางภาครัฐ

Sathira [Dr.A]

1 มิถุนายน, 2021

ขอให้ทบทวนแผนการจัดสรรวัคซีนรอบเดือน มิ.ย. จังหวัดพื้นที่สีแดง

ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ และส.ส.จังหวัดชลบุรี เรียกร้องให้ทบทวนแผนการจัดสรรวัคซีนรอบเดือน มิ.ย. จังหวัดชลบุรี เพชรบุรี สงขลา สมุทรปราการ ฯลฯ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง แต่กลับได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบเดือน มิ.ย.64 ปริมาณต่ำมาก

Sathira [Dr.A]

1 มิถุนายน, 2021

อภิปรายและหารือในรัฐสภา ให้เยียวยาผู้พิการเพิ่มเป็น 1000 บาท

ผมเคยอภิปรายและหารือในรัฐสภา ให้เยียวยาผู้พิการเพิ่มเป็น 1000 บาท โดยไม่มีเงื่อนไข ขณะนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พิจารณาเห็นชอบ ให้เยียวยาผู้พิการทั้งประเทศเป็น 1000 บาท

Sathira [Dr.A]

11 มีนาคม, 2021

หารือต่อรัฐสภา บ้านมั่นคง ม.1 ต.พลูตาหลวง 563 ครัวเรือน

ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 หารือต่อรัฐสภา บ้านมั่นคง ม.1 ต.พลูตาหลวง กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย จำนวน 563 หลังคาเรือน

Sathira [Dr.A]

20 มกราคม, 2021