ส.ส.สะถิระ ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวกับสวัสดิการผู้พิการ

จากการลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการอยู่เป็นประจำ ทำให้ผมเห็นภาพของปัญหา ความต้องการสวัสดิการทางร่างกายและสังคมของผู้พิการ จึงได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้ครับ

Sathira [Dr.A]

3 กุมภาพันธ์, 2022

ส.ส.สะถิระ ตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำดิบอำเภอสัตหีบ

เพราะน้ำประปาคือสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญสุดเป็นอันดับแรกต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน ผมได้มีโอกาสตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1,2 และอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำ การขยายเขต และการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

Sathira [Dr.A]

21 พฤศจิกายน, 2021

ส.ส.สะถิระ หารือในสภาฯ 1 ตุลาคม ชลบุรีจะเปิดรับนักท่องเที่ยว วัคซีนในพื้นที่ยังได้ไม่ถึง 60%

1 ตุลา ชลบุรีจะเปิดรับนักท่องเที่ยว ถ้าท่านจะเปิด!! พี่น้องประชาชนชลบุรี ( สัตหีบ พัทยา บางละมุง) ทุกช่วงอายุ ตรงได้รับวัคซีนเข็มแรก ครบ 90% ทุกสถานประกอบการ ทุกร้านค้า ทุกห้างร้าน ต้องได้รับการจัดสรร ชุดตรวจโควิด ATK

Sathira [Dr.A]

10 กันยายน, 2021

ถอดถอนโรงเรียนบ้านหนรองหญ้าพลูตาหลวงไม่ได้ใช้มา 10 ปี เพื่อใช้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส

ทุกครั้งที่พูดในสภา มันไม่ใช่ความสำเร็จของผม แต่เป็นความสำเร็จของชาวสัตหีบทุกคนขอบคุณ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ยุบ รร.บ้านหนองหญ้า ที่ไม่ได้ใช้มา 10 ปี เพื่อใช้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส

Sathira [Dr.A]

25 สิงหาคม, 2021

ดร.สะถิระ ขอปรับลดงบประมาณ กลาโหมเรื่องรถประจำตำแหน่ง พล.ร.อ. 5 คัน 8.8 ล้านบาท

ด้วยปัจจุบันสถาณการณ์ประเทศเป็นเช่นนี้ งบประมาณที่กลาโหมตั้งมาเรื่องรถประจำตำแหน่ง พล.ร.อ. 5 คัน 8.8 ล้านบาท ดร.สะถิระ ขอปรับลดงบประมาณและผ่านสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงไม่ต้องชี้แจงเหตุผล เพราะเหตุผลของผม ทั้งกองทัพเรือและพี่น้องประชาชนคงเข้าใจ

Sathira [Dr.A]

20 สิงหาคม, 2021

ทำหน้าที่ อนุกรรมาธิการงบประมาณทุกวัน ทำให้เราได้ทราบถึงโครงสร้างงบประมาณของประเทศ ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน

งบประมาณ ของประเทศ และ ผู้ที่นำไปใช้ต้องคำนึงถึงว่ามันคือ ภาษีประชาชน ข้าราชการทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานของรัฐทำงานเป็นข้าราชการมา 30-40ปี ท่านเหนื่อยผมยอมรับ แต่ท่านต้องคำนึงด้วยว่า เงินภาษีก็คือ น้ำพักน้ำแรงที่ประชาชนกว่าจะหามาได้ ก็เหนื่อยไม่แพ้กัน

Sathira [Dr.A]

17 กรกฎาคม, 2021

พิจารณางบประมาณคณะอนุกรรมาธิการกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันนี้การพิจารณางบประมาณ ของคณะอนุกรรมาธิการ ขณะนี้มาถึง กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเป็นกำลังใจให้ ทั้ง 2 กรม โดยเฉพาะ คุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

Sathira [Dr.A]

15 กรกฎาคม, 2021

ส.ส.สะถิระ ตัวแทนจากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทน เข้าประชุมหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภาโลก

นอกจากประชุมพิจารณางบประมาณทุกวันแล้วในช่วงเดือนนี้ ผม ดร.เอ ยังได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนจากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทน เข้าประชุมหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภาโลก(องค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ)

Sathira [Dr.A]

13 กรกฎาคม, 2021

อภิปรายวัคซีน การเยียวยา การเปิดประเทศ

ฝากถึงรัฐบาลคิดให้รอบคอบ ถอดบทเรียนจากอดีต เพื่อการแก้ไขให้ถูกต้อง ตรงจุดทั้งปัจจุบันและอนาคต ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าสาธารสุข ท้องที่ ท้องถิ่น อสม. ด้วยนะครับ

Sathira [Dr.A]

12 กรกฎาคม, 2021

อภิปรายในสภา พรบ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา

เสนอผ่าน ท่านประธานสภาไปยัง รมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรม “พี่น้องประชาชนเค้าเลือกเรามา ประชาชน ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน พ่อค้า แม่ค้า ไม่มีเงินจ้างบอดี้การ์ด ผู้แทนทุกคนต้องเป็นบอดี้การ์ด คอยปกป้องพี่น้องประชาชน จากผู้มีอิทธิพลทุกราย“

Sathira [Dr.A]

12 กรกฎาคม, 2021
1 2