มูลนิธิจำรัส-สุพัตรา มอบทุนสนับสนุนโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ 3 หลังคาเรือน

👉มอบทุนสนับสนุนโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ 3 หลังคาเรือน
เช่น การปรับปรุงห้องน้ำ ราวจับกันผู้สูงอายุลื่นล้ม
ทางมูลนิธิฯ และ ผม ดร.เอ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ อบต.พลูตาหลวง เพื่อให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพลูตาหลวงดีขึ้นครับ🙏🏻
ขอขอบคุณ
– อบต.พลูตาหลวง
– จ่าสงค์ ผู้ช่วย ส.ส.
– ทนายไอซ์ ผู้ช่วย ส.ส.