มูลนิธิจำรัส-สุพัตรา ร่วมกับ ดร.เอ มอบเตียงสนามกระดาษ ให้กับ นายอำเภอสัตหีบ ไว้จัดสรรให้กับหน่วยงานของรัฐที่ร้องขอ

มูลนิธิจำรัส-สุพัตรา ร่วมกับ ผม ดร.เอ
มอบเตียงสนามกระดาษ ให้กับ นายอำเภอสัตหีบ
ไว้จัดสรรให้กับหน่วยงานของรัฐที่ร้องขอ
โดยสถานที่แรกคือ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว
❤️เตรียมไว้ก่อน แต่ไม่อยากให้ใช้นะสัตหีบ