ตรวจดูสถานที่เพิ่มโรงพยาบาลสนาม 10-14 เตียง ( Cohort Ward ) โรงพยาบาล กม.10 สัตหีบ

มาตรวจดูสถานที่ 👇
เพิ่มโรงพยาบาลสนาม 10-14 เตียง
☝️( Cohort Ward )☝️
โรงพยาบาล กม.10 สัตหีบบ้านเรา
เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 อำเภอสัตหีบ และ จังหวัดชลบุรี

การนี้ มูลนิธิพุทธรักษา และ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยโควิด -19

“มูลค่า 1.1 ล้านบาท”

ขอบพระคุณ
👉 มูลนิธิพุทธรักษา
👉 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
👉 บริษัท MQDC จำกัด
👉 โรงพยาบาล สัตหีบ กม.10
👉 แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ทำงานหนักเพื่อให้พวกเราปลอดภัย

#โควิด19 #CPF #MQDC #ผู้แทนบ้านบ้าน