ขอพูดแทนพี่น้องประชาชน การก่อสร้างสะพานลอย บริเวณ กม.5 และ ซอยเขาหมอน

ผมขอพูดแทนพี่น้องประชาชนนะครับ
การประชุม “การก่อสร้างสะพานลอย บริเวณ กม.5 และ ซอยเขาหมอน”
.
การก่อสร้าง สะพานลอย ตามระเบียบราชการ
“สร้างบนพิ้นที่ รัฐหรือเอกชนท่านใด ต้องได้รับอนุญาตจาก รัฐหรือเอกชนท่านนั้นก่อน”
.
จุดดังกล่าวมีเจ้าของ เขียนคำร้องไม่อนุญาตให้สร้าง
ถึง 3 ครั้ง และ คนละสถานที่ ( ใจเค้าใจเรานะครับ)
.
วันประชุม ทางหลวงแจ้งว่า
“ขอให้ที่ประชุมเห็นว่าควรหยุดการสร้างสะพาน”
สำหรับผม “ขอไม่เห็นด้วย” ให้หยุดการก่อสร้าง
.
เหตุผลง่ายๆ แต่สำคัญที่สุดคือ
“ การพัฒนานั้นดี แต่ประชาชนในพื้นที่พัฒนา ต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต “
.
ผมจึงขอเสนอ
👉 ให้สำรวจพิ้นที่ก่อสร้างสะพานลอยใหม่ ผมเชคแล้ว ยังมีพื้นที่สาธารณะอยู่
👉 ควรก่อสร้างเป็น “อุโมงค์ข้ามถนน” ( แบบที่มหาวิทยาลัยจุฬาฯ )ในพื้นที่สัตหีบเราบ้าง
.
เพราะเราคือ จุดไข่แดง “อีอีซี” ( เมืองธุรกิจการบิน ) นะครับ จึงขอนำเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพ และน้อมรับคำแนะนำครับ
.
ขอบคุณ แขวงทางหลวง ชลบุรีที่ 2 / นายช่างโครงการ / หมวดการทางสัตหีบ / เทศบาลเมืองสัตหีบ / พี่น้องประชาชน
.