ส.ส.สะถิระ ตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำดิบอำเภอสัตหีบ

เพราะน้ำประปาคือสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญสุดเป็นอันดับแรกต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน
.
ผมได้มีโอกาสตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1,2 และอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำ การขยายเขต และการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
.
และคำตอบอธิบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้ผมยิ้มได้ การประปาของอำเภอสัตหีบเริ่มพัฒนาแล้วครับ เรื่องน้ำประปาคือเรื่องหลักที่ผมตามมาตลอดตั้งแต่ได้รับตำแหน่ง และจะเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องสัตหีบและติดตามความคืบหน้าต่อไปครับ 😊🙏
รับชมวิดีโอฉบับเต็มได้ที่