อภิปรายในสภา พรบ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา

เสนอผ่านท่านประธานสภาไปยัง รมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรม
“ พี่น้องประชาชนเค้าเลือกเรามา
ประชาชน ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน พ่อค้า แม่ค้า
ไม่มีเงินจ้างบอดี้การ์ดหรอก
ผู้แทนทุกคนต้องเป็นบอดี้การ์ด คอยปกป้องพี่น้องประชาชน จากผู้มีอิทธิพลทุกราย “