อภิปรายวัคซีน การเยียวยา การเปิดประเทศ

วัคซีน การเยียวยา การเปิดประเทศ
ฝากถึง รัฐบาลคิดให้รอบคอบ
ถอดบทเรียนจากอดีต เพื่อการแก้ไขให้ถูกต้อง ตรงจุด ทั้งปัจจุบัน และ อนาคต
ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าสาธารสุข ท้องที่ ท้องถิ่น อสม. ด้วยนะครับ