ร่วมบริจาค ข้าวสาร และ ถุงยังชีพ ให้กับพี่น้องประชาชนที่จำเป็นต้องกักตัว ครัวสนาม อบต.พลูตาหลวง มอบถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนบางเสร่

ร่วมบริจาค ข้าวสาร และ ถุงยังชีพ
ให้กับพี่น้องประชาชนที่จำเป็นต้องกักตัว
ครัวสนาม อบต.พลูตาหลวง และ
มอบให้ ผู้ช่วย สส. มอบถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนบางเสร่ที่จำเป็นต้องกักตัวทั้งหมด
ร่วมกับ ครัวสนาม เทศบาลตำบลบางเสร่