ดร.เอ และ คณะทำงาน มอบถุงยังชีพให้กับ ครัวสนามเทศบาลบางเสร่ ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.บางเสร่ เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน

ผม ดร.เอ และ คณะทำงาน ร่วมกัน
มอบถุงยังชีพให้กับ ครัวสนามเทศบาลบางเสร่ ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.บางเสร่ เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน
ณ วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่
ขอให้พี่น้องประชาชนที่กักตัวปลอดภัยจากโควิดนะครับ และขอให้ผู้นำ และพี่น้องประชาชนบางเสร่ ปลอดภัยจากโควิดเช่นกันคับ