ดร.เอ และคณะทำงาน อุดหนุนของอร่อยจากพ่อค้าแม่ค้าสัตหีบ มอบให้กับ บุคลากรทางการแพทย์สัตหีบ

อีกหนึ่งโครงการที่ ผม ดร.เอ และคณะทำงาน
ยังคงมอบทุกสัปดาห์
อุดหนุนของอร่อยจากพ่อค้าแม่ค้าสัตหีบ มอบให้กับ บุคลากรทางการแพทย์สัตหีบบ้านเรา
ครั้งนี้มอบให้กับ รพ.สิริกิติ์ ครับ
ขอขอบคุณ
– บุคลากรทางการแพทย์ที่เสี่ยงและเหน็ดเหนื่อยเพื่อเรา
– พ่อค้าแม่ค้าสัตหีบที่ทั้งลดทั้งแถม
– ผู้ช่วย สส. ลุงเหน่ จ่าสงค์ ทนายไอซ์
– สำนักงาน ดร.เอ