ดร.เอ และคณะทำงาน มอบชุดตรวจโควิด (ATK ) ให้กับสถานศึกษาในอำเภอสัตหีบทั้งหมด 12 โรงเรียน

👉เปิดเทอมแล้ว
ความปลอดภัยของคุณครู และนักเรียน สำคัญที่สุด
👉ผม ดร.เอ และคณะทำงาน ได้
มอบชุดตรวจโควิด (ATK ) ให้กับ
สถานศึกษาในอำเภอสัตหีบทั้งหมด 12 โรงเรียน
🙏🏻ในวิกฤตการณ์โควิดขณะนี้อะไรที่ผม ดร.เอ และคณะทำงาน สามารถช่วยได้เราขอพยายามเต็มที่ครับ