ดร.เอ และคณะทำงาน ได้มอบเครื่องยังชีพ และเยี่ยมชมการจัดทำ ศูนย์พักคอยชุมชน ( CI Comynity Isolation) ของเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์

ผม ดร.เอ และคณะทำงาน
ได้มอบเครื่องยังชีพ และเยี่ยมชมการจัดทำ
ศูนย์พักคอยชุมชน ( CI Comynity Isolation)
ของเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์
ขอชื่นชม นายกไพโรจน์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
เจ้าหน้าที่ เทศบาลเขตรฯ
ที่ทำให้ศูนย์พักคอยแห่งนี้สมบูรณ์แบบ
แม้หลายละเอียดเล็กน้อยก็ไม่ลืม เหมือนผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน
ที่สำคัญอย่าให้มีพี่น้องประชาชนอยู่เลย ดีที่สุด
แต่การเตรียมความพร้อมไว้ย่อมดีเสมอ