ดร.สะถิระ สำรวจพื้นที่ตั้งโครงการบ้านมั่นคง เพื่อผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ เกือบ 500 ครัวเรือน บนพื้นที่ 80 ไร่

ขอบคุณทุกคนที่เริ่มต้น ประสานงาน ผลักดัน ช่วยกันให้โครงการสำเร็จ บ้านมั่นคง เพื่อผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ เกือบ 500 ครัวเรือน บนพื้นที่ 80 ไร่
ขอบพระคุณ
👉สถานบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์กรมหาชน)
👉กรมป่าไม้
👉 จังหวัดชลบุรี
👉อบต.พลูตาหลวง ( โดยเฉพาะ นายกวิษณุ อนุมัตงบฯ อย่างเร่งด่วน ตามระเบียบของกรมป่าไม้ เพื่อให้พื้นที่ อบต.พลูตาหลวงดูแลโดยสมบูรณ์)
👉 ประธานสหกรณ์ชุมชน ( พี่อ้วน ยอดชาย )
👉 จ่าสงค์ ผู้ช่วย สส. ที่ติดตาม เร่งรัดโครงการมาตลอด
👉กองทัพเรือ
👉และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดี คุณภาพชีวิตย่อมดีตาม