ร่วมกันมอบถุงกำลังใจและข้าวสาร ให้กับพี่น้องประชาชน ตำบลแสมสาร

ผม ดร.เอ และครอบครัว มูลนิธิจำรัส-สุพัตรา
เครือบริษัท ห้างทองสุพัตราเยาวราช จำกัด
ร่วมกันมอบถุงกำลังใจ+ข้าวสาร
ให้กับพี่น้องประชาชน คุณตาคุณยาย คุณลุงคุณป้า พี่ๆน้องๆ
ตำบลแสมสาร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ถึงไม่มากไม่มาย แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้บ้างนะครับ