น้ำท่วมขังบริเวณแยกบางเสร่ ดร.เอ ประสานงานและเร่งรัด ผู้รับผิดชอบโครงการ

เรียนพี่น้องประชาชน ต.บางเสร่ และ อำเภอสัตหีบ
เนื่องจากมีน้ำท่วมขังบริเวณแยกบางเสร่ เมื่อประมาณ 15.00-16.00 ที่ผ่านมา
ทำการสัญจรทางถนนติดขัด และ อาจเป็นอันตรายต่อพาหนะและพี่น้องประชาชน
ผม ดร.เอ พร้อมคณะทำงาน ได้ประสานงานและเร่งรัด ผู้รับผิดชอบโครงการให้ติดตามสถานการณ์และเร่งแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ขณะนี้ถนนอยู่ในสภาพปกติ ผู้รับผิดชอบโครงการทำความสะอาดถนนบริเวณดังกล่าวเช่นกัน
กราบขออภัยในความไม่สะดวกครับ
และขอขอบคุณ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 และ นายช่างโครงการ ดร.นวพล ด้วยครับ