มอบถุงกำลังใจและข้าวสารให้กับพี่น้องประชาชนตำบลบางเสร่

ผม ดร.เอ และครอบครัว ห้างทองสุพัตราเยาวราช
มูลนิธิจำรัส-สุพัตรา
ร่วมกันมอบถุงกำลังใจ+ข้าวสาร
ให้กับพี่น้องประชาชนตำบลบางเสร่
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนได้บ้างครับ
ขอขอบคุณ
🙏🏻คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร ต.บางเสร่
🙏🏻 นายกตั้ม ผู้บริหาร สมาชิกสภา ทต.บางเสร่
🙏🏻 อสม.ต.บางเสร่ ที่มาช่วยคัดกรองตามาตราการ
🙏🏻 ผู้ช่วย ส.ส. ทุกท่าน
🙏🏻 สำนักงาน ดร.เอ
🙏🏻 สมาชิกสภาจังหวัด สจ.กิ๊ก
และพี่น้องประชาชนที่สละเวลามาครับ🙏🏻