ช่วยเหลือประชาชนสูงวัยที่ไม่มีบัตรประชาชนให้ได้รับสิทธิที่พึงมี

🙏🏻ใกล้ได้บัตรประชาชน ได้เบี้ยยังชีพ
บัตรทอง( สุขภาพ) แล้วนะครับ ลุงเสา
😊ลุงเสา อายุ 79 ปีแล้ว อยู่แสมสาร ไม่มีบัตรประชาชน
ต้องตรวจ DNA กับทางญาติที่อยู่ โคราช
❤️ทางมูลนิธิจำรัส-สุพัตรา ผม ดร.เอ คณะที่ปรึกษาจึงร่วมกันช่วยค่าเดินทางพาญาติลุงเสาจากโคราชไปตรวจ DNA ที่ รพ.รามา
👉อบต.แสมสาร โดยนายกติ้ด รับพาลุงเสาไปส่ง รพ.รามา
🙏🏻ขอขอบคุณ ทุกการประสานงาน
– นายอำเภอสัตหีบ ส่วนราชการ อ.สัตหีบ
-นายก อบต.แสมสาร และ คณะ
– พี่แหม่ม กองสวัสดิการ อบต.แสมสาร
– คณะผู้ช่วย ส.ส. ลุงเหน่ อาเจ๊ก พี่สงค์
– สำนักงาน ดร.เอ
– กิ่งกาชาด อ.สัตหีบ