ทนายไอซ์ ผู้ช่วย ส.ส. ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณี การเวนคืนที่ดิน ระหว่าง หน่วยงานของรัฐ

มอบหมายให้ ทนายไอซ์ ผู้ช่วย ส.ส.
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ร้องเรียนมาที่
ผม ดร.เอ เพื่อขอความเป็นธรรม กรณี การเวนคืนที่ดิน
ระหว่าง หน่วยงานของรัฐ กับ พี่น้องประชาชน ต.บางเสร่
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อ.สัตหีบ
ขอบคุณ ทนายไอซ์ ผู้ช่วย ส.ส. และ สำนักงาน ดร.เอ