ประชุมสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 Cluster ตลาดเช้าสัตหีบ

การประชุมสถานการณ์ Cluster ตลาดเช้าสัตหีบ ของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)
ผม ดร.เอ และ ทนายไอซ์ ผู้ช่วย สส. ร่วมประชุม พร้อมได้เสนอในที่ประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
👉 เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกโดยเร็ว ภายใน 1-3 วัน ทั้ง
– แม่ค้า พ่อค้า ลูกจ้าง รวมถึงแรงงานต่างด้าว ทุกแผงในตลาดเช้า
– ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือร่วมบ้าน ของผู้ป่วยโควิดจากตลาดเช้า
– ผู้ที่เดินทางไปตลาดเช้า ตั้งแต่ 1-10 มิถุนายน
👉 เฝ้าดูอย่างใกล้ชิด ในการกักตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและต่ำ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว ต้องรู้ข้อมูลที่อยู่ทุกคนในบัญชีรายชื่อของแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานอยู่ที่ตลาดเช้า
👉 เพิ่มมาตราการป้องกันตลาดเช้าอย่างเข้มงวด โดยผู้รับผิดชอบตลาดเช้า คือ ฐานทัพเรือสัตหีบ
โดยสำหรับผู้ที่กักตัวซึ่งไม่สามารถออกนอกที่อยู่อาศัย ผม ดร.เอ ได้แจ้งนายอำเภอและกำนัน
👉มูลนิธิ จำรัส – สุพัตรา ยินดีให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการยังชีพแก่บุคคลเหล่านั้นต่อไป