ประชุมติดตามการขยายเขตไฟฟ้าชุมชนชายเขารุ่งเรือง ร่วมกับเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

ประชุมติดตามการขยายเขตไฟฟ้า ให้กับพี่น้องประชาชน ชุมชนชายเขารุ่งเรือง ( หลังตลาด 700 ไร่ ) ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
.
ครั้งนี้ประชุมเรื่อง “งบประมาณการขยายเขตไฟฟ้า”
ตามที่กิจการไฟฟ้า ทร. เสนอต่อชุมชน
“โดยกิจการไฟฟ้าออกค่าใช้จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
พี่น้องประชาชนในชุมชนรับผิดชอบแรงต่ำ”
.
พี่น้องประชาชนจึงประสานผม และ ท่านนายกไพโรจน์ หารือเรื่องอุดหนุนงบประมาณดังกล่าว
.
รายละอียดการอุดหนุนงบประมาณของท้องถิ่นชี้แจงด้านล่างนี้ และเรื่องนี้ผมเคยตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาเช่นกัน
.
ขอนำเรียนพี่น้องประชาชนครับ การอุดหนุนงบประมาณของ เทศบาล และ อบต. ในพื้นที่สัตหีบเรา ไม่สามารถอุดหนุนกิจการไฟฟ้า ทร.ได้ เนื่องจากระเบียบทางราชการ เพราะมีส่วนราชการเกี่ยวข้อง
– คณะกรรมการกิจการพลังงาน
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
– สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
.
ซึ่งอธิบายได้ว่า ตามระเบียบเงินอุดหนุน ของท้องถิ่น ในพิ้นที่ อำเภออื่นในประเทศไทย สามารถอุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาคได้ แต่เนื่องจากสัตหีบเป็นการให้บริการไฟฟ้า ของ กิจการไฟฟ้า ทร. จึงไม่สามารถอุดหนุนงบประมาณได้
.
เรื่องนี้ผม ดร.เอ ติดตามมา 2 ปีเพื่อให้แก้ไขระเบียบ พี่น้องจะได้มีไฟฟ้าใช้ ขอติดตามและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ ช้าหน่อย ด้วยระบบราชการครับ🙏🏻
.
#ผู้แทนบ้านบ้าน #ทีมบ้านบ้าน