Mini Zoo กิจกรรมนำร่องเพื่อครอบครัวรักสุขภาพ สวนแฮปปี้ กองเรือยุทธการ

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงผิวทางเดินพร้อมปูลู่วิ่งยางสังเคราะห์บริเวณสวน Happy กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในอำเภอสัตหีบ ให้มีสุขภาพที่ดี และสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมถึงประชาสัมพันธ์การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ทางมูลนิธิจำรัส-สุพัตรา เผือกประพันธุ์, ห้องทองสุพัตราเยาวราช, คลินิกทันตกรรมเดนทัลสตอรี่ และ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 8 อำเภอสัตหีบ มีความยินดีสนับสนุนการจัดกิจกรรม มินิซู วอล์คแรลลี่ (Mini Zoo Walk Rally) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเกิดความสำเร็จของงานเป็นอย่างดี

“กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพตามหาสัตว์ในสวน”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 – 19.00 น.
ณ สวยแฮปปี้ กองเรือยุทธการ