คุณแม่สุพัตรา ประธานมูลนิธิจำรัส-สุพัตรา และ ดร.เอ มอบแพมเพิสให้กับ กิ่งกาชาด อ.สัตหีบ เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

คุณแม่สุพัตรา ประธานมูลนิธิจำรัส-สุพัตรา
และ ผม ดร.เอ
มอบแพมเพิสให้กับ กิ่งกาชาด อ.สัตหีบ
เพื่อนำไปมอบให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เวลาคณะกิ่งกาชาดลงพิ้นที่เยื่ยมพี่น้องประชาชน อ.สัตหีบ
ทางมูลนิธิและ ผม.ดร.เอ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระกับครอบครัวผู้ป่วยอีกครั้งครับ