ที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเสร่ หมู่ 1 – หมู่ 11

เพื่อความสะดวกในการติดต่อหรือเดินทางไปยังที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางทีมงานได้ทำพิกัดที่ทำการเป็น Google Map ไว้ให้เรียบร้อย

ทีมงานทำข้อมูลและลงพื้นที่ถ่ายรูปเองไว้ครบทุกตำบลในอำเภอสัตหีบ

หากเห็นว่าโพสนี้มีประโยชน์ ช่วยกันแชร์เพื่อกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนบ้านในชุมชนกันด้วยนะครับ 🙏😊

หากมีข้อมูลใดเปลี่ยนแปลง รบกวนแอดไลน์ ดร.เอ เพื่อแจ้งแก้ไขครับ 👉 https://lin.ee/ngEc0aL

#ผู้แทนบ้านบ้าน
#สัตหีบต้องรอด

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเสร่ หมู่ 1
นายวิฑูรย์ สินสงวน
เบอร์โทรศัพท์ 081 – 8034287
Google Map : https://goo.gl/maps/qAusqKJHfwPA6MuB8

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเสร่ หมู่ 2
นายโสภณ บุญมี
เบอร์โทรศัพท์ 084 – 3482250
Google Map : https://goo.gl/maps/7XMh2h3imrFTtoRMA

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเสร่ หมู่ 3
นายพรพิทักษ์ ประจงศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ 086-8363247
Google Map : https://goo.gl/maps/sVXHSUh7xxo52W2J9

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเสร่ หมู่ 4
นางลักษณ์คณา ปั้นมา
เบอร์โทรศัพท์ 089 – 8873178
Google Map : https://goo.gl/maps/gfFQDeSgwzHVcVoe8

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเสร่ หมู่ 5
นางธีรพร กิมใช้
เบอร์โทรศัพท์ 090 – 8964465
Google Map : https://goo.gl/maps/ZyVjZ8wPdXRaQwwq6

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเสร่ หมู่ 6
นายยุทธนา ชมดอกไม้
เบอร์โทรศัพท์ 094-4390308
Google Map : รออัพเดตข้อมูลใหม่

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเสร่ หมู่ 7
นางเนตรนภา นาคชูวงค์
เบอร์โทรศัพท์ 086 – 0064578
Google Map : https://goo.gl/maps/9Ek6YDuBGv5F5XxV6

🏠 ที่ทำการกำนัน ตำบลบางเสร่ หมู่ 8
นายชิน แก้วสังข์
เบอร์โทรศัพท์ 081 – 6346159
Google Map : https://goo.gl/maps/eUb9hWJ5TxS45xgA6

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเสร่ หมู่ 9
นางสาวภัทรวดี กรรณสูตร์
เบอร์โทรศัพท์ 080 – 6304040
Google Map : https://goo.gl/maps/JgEoCtdmDTUj4gj56

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเสร่ หมู่ 10
นางวจีราพร แทนไทสงค์
เบอร์โทรศัพท์ 081 – 8639392
Google Map : https://goo.gl/maps/G32R1GQ3e2W7mJRC9

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเสร่ หมู่ 11
นายวรฤทธิ์ จังบวร
เบอร์โทรศัพท์ 086 – 1572565
Google Map : https://goo.gl/maps/bCusWkGxxA43GM7D8