ที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาจอมเทียน หมู่ 1 – หมู่ 9

เพื่อความสะดวกในการติดต่อหรือเดินทางไปยังที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางทีมงานได้ทำพิกัดที่ทำการเป็น Google Map ไว้ให้เรียบร้อย

ทีมงานทำข้อมูลและลงพื้นที่ถ่ายรูปเองไว้ครบทุกตำบลในอำเภอสัตหีบ

หากเห็นว่าโพสนี้มีประโยชน์ ช่วยกันแชร์เพื่อกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนบ้านในชุมชนกันด้วยนะครับ 🙏😊

หากมีข้อมูลใดเปลี่ยนแปลง รบกวนแอดไลน์ ดร.เอ เพื่อแจ้งแก้ไขครับ 👉 https://lin.ee/ngEc0aL

#ผู้แทนบ้านบ้าน
#สัตหีบต้องรอด

🏠 ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาจอมเทียน หมู่ 1
นายอุดม สุวรรณฆะนะ
เบอร์โทรศัพท์ 082-4785922
Google Map : รออัพเดตข้อมูลใหม่

🏠 ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาจอมเทียน หมู่ 2
หมู่ที่ 2 นายจรินทร์ สามมิภักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ 084 – 1000284
Google Map : https://goo.gl/maps/5aeWvj2vWjW8C8cAA

🏠 ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาจอมเทียน หมู่ 3
หมู่ที่ 3 นายพล ภู่จ้อย
เบอร์โทรศัพท์ 086 – 1458104
Google Map : https://goo.gl/maps/Pspe7kdu6e51A35P9

🏠 ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาจอมเทียน หมู่ 4
นายพิทักษ์ พันธุ์เวช
เบอร์โทรศัพท์ 089-2102597
Google Map : รออัพเดตข้อมูลใหม่

🏠 ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาจอมเทียน หมู่ 5
นายธนพัฒณ์ บรรบุปผา
เบอร์โทรศัพท์ 081 – 8032635
Google Map : https://goo.gl/maps/voPbASK2QiMHToZY7

🏠 ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาจอมเทียน หมู่ 6
นายสนอง สุภาผล
เบอร์โทรศัพท์ 086 – 1493992
Google Map : https://goo.gl/maps/yV4r3n32n7uUnb52A

🏠 ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาจอมเทียน หมู่ 7
นายทวี สุวรรณโชติ
เบอร์โทรศัพท์ 082-4654650
Google Map : รออัพเดตข้อมูลใหม่

🏠 ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาจอมเทียน หมู่ 8
นางสาวเตือนจิตร์ ทรัพย์นา
เบอร์โทรศัพท์ 081 – 9966219
Google Map : https://goo.gl/maps/muaKJXz9TvRQ6U6QA

🏠 ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาจอมเทียน หมู่ 9
นายธนานัน แตงสี
เบอร์โทรศัพท์ 086 – 3175469
Google Map : https://goo.gl/maps/RZMbp31hReMn4jGp7