ที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพลูตาหลวง หมู่ 1 – หมู่ 8

เพื่อความสะดวกในการติดต่อหรือเดินทางไปยังที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางทีมงานได้ทำพิกัดที่ทำการเป็น Google Map ไว้ให้เรียบร้อย

ทีมงานทำข้อมูลและลงพื้นที่ถ่ายรูปเองไว้ครบทุกตำบลในอำเภอสัตหีบ

หากเห็นว่าโพสนี้มีประโยชน์ ช่วยกันแชร์เพื่อกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนบ้านในชุมชนกันด้วยนะครับ 🙏😊

หากมีข้อมูลใดเปลี่ยนแปลง รบกวนแอดไลน์ ดร.เอ เพื่อแจ้งแก้ไขครับ 👉 https://lin.ee/ngEc0aL

#ผู้แทนบ้านบ้าน
#สัตหีบต้องรอด

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพลูตาหลวง หมู่ 1
นายยอดชาย ถนอมสิงห์
เบอร์โทรศัพท์ 061 – 7396829
Google Map : https://goo.gl/maps/JZf6twZ2a1YPY9yC8

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพลูตาหลวง หมู่ 2
นางสาวสมพร ม่วงไหมทอง
เบอร์โทรศัพท์ 086 – 9967433
Google Map : https://goo.gl/maps/ZXZ11mLBi7sGJ1oC7

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพลูตาหลวง หมู่ 3
นายชาญชัย นิจสิทธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 092 – 6365500
Google Map : https://goo.gl/maps/pNK5JLu4YDkyEQCQA

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพลูตาหลวง หมู่ 4
นางอารีย์ ศุภรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 080 – 6407197
Google Map : https://goo.gl/maps/sK6Y9KQfgK9yWs4Z6

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพลูตาหลวง หมู่ 5
นายสุรินทร์ เกิดภาคี
เบอร์โทรศัพท์ 089 – 9357488
Google Map : https://goo.gl/maps/KjrvMPtMV13EoyLw9

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพลูตาหลวง หมู่ 6
นางสมร สวัสดิภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 089 – 7471395
Google Map : https://goo.gl/maps/ZHiXRJmxA3FfJRGR9

🏠 ที่ทำการกำนัน ตำบลพลูตาหลวง หมู่ 7
นางสุทธารัตน สนามชัย
เบอร์โทรศัพท์ 095 – 9365442
Google Map : https://goo.gl/maps/DUa9FQoqCYzUr7uC7

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพลูตาหลวง หมู่ 8
นางวัชรา มีจั่นเพ็ชร
เบอร์โทรศํพท์ 081 – 7520386
Google Map : https://goo.gl/maps/8UZ8qZFoRepwdUL89