ที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแสมสาร หมู่ 1 – หมู่ 4

เพื่อความสะดวกในการติดต่อหรือเดินทางไปยังที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางทีมงานได้ทำพิกัดที่ทำการเป็น Google Map ไว้ให้เรียบร้อย

ทีมงานทำข้อมูลและลงพื้นที่ถ่ายรูปเองไว้ครบทุกตำบลในอำเภอสัตหีบ

หากเห็นว่าโพสนี้มีประโยชน์ ช่วยกันแชร์เพื่อกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนบ้านในชุมชนกันด้วยนะครับ 🙏😊

หากมีข้อมูลใดเปลี่ยนแปลง รบกวนแอดไลน์ ดร.เอ เพื่อแจ้งแก้ไขครับ 👉 https://lin.ee/ngEc0aL

#ผู้แทนบ้านบ้าน
#สัตหีบต้องรอด

🏠 ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแสมสาร หมู่ 1
นายณัฐพงศ์ พิทักษ์กรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 091 – 7795685
Google Map : https://goo.gl/maps/UYM5fN5cD8k4dgvt9

🏠 ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแสมสาร หมู่ 2
นายอิสระ คุ้มครองทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ 087 – 6193201
Google Map : https://goo.gl/maps/qnwwP4MFKQqmN6uZ8

🏠 ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแสมสาร หมู่ 3
นายอภิชาต อร่ามรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 091 – 7899288
Google Map : https://goo.gl/maps/chHdL43mqE7NrEVA7

🏠ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแสมสาร หมู่ 4
นายสุนทร พุ่มโพธิ์ทอง
เบอร์โทรศัพท์ 080 – 5505258
Google Map : https://goo.gl/maps/dhPyNVEvketuBCZC9