ที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสัตหีบ หมู่ 1 – หมู่ 9

ที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสัตหีบ หมู่ 1- หมู่ 9

เพื่อความสะดวกในการติดต่อหรือเดินทางไปยังที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางทีมงานได้ทำพิกัดที่ทำการเป็น Google Map ไว้ให้เรียบร้อย ทีมงานทำข้อมูลและลงพื้นที่ถ่ายรูปเองไว้ครบทุกตำบลในอำเภอสัตหีบ

หากเห็นว่าโพสนี้มีประโยชน์ ช่วยกันแชร์เพื่อกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนบ้านในชุมชนกันด้วยนะครับ 🙏😊

หากมีข้อมูลใดเปลี่ยนแปลง รบกวนแอดไลน์ ดร.เอ เพื่อแจ้งแก้ไขครับ 👉 https://lin.ee/ngEc0aL

#ผู้แทนบ้านบ้าน
#สัตหีบต้องรอด

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสัตหีบ หมู่ 1
นายกิตติรัช ศรีวงษ์
เบอร์โทรศัพท์ 061 – 4284452
Google Map : https://goo.gl/maps/Xb4cZqe9DNbbTNP96

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสัตหีบ หมู่ 2
นายสิทธิเดช ศรีสุวรรณพัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 086 – 3443828
Google Map : https://goo.gl/maps/Thb6CAUpzBqzwamn8

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสัตหีบ หมู่ 3
นางสายสุนีย์ ปานเพชร์
เบอร์โทรศัพท์ 081 – 2094841
Google Map : https://goo.gl/maps/T24X4k6YVNuJPBb29

🏠 ที่ทำการกำนัน ตำบลสัตหีบ หมู่ 4
นางสาวรัดใจ บันดิษฐศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ 083 – 6866976
Google Map : https://goo.gl/maps/JcEFfrvyR5pLYWox9

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสัตหีบ หมู่ 5
นางจันทร์เพ็ญ เอี่ยมสุข
เบอร์โทรศัพท์ 061 – 6238578
Google Map : https://goo.gl/maps/q6f1tb2rmQQGE2F28

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสัตหีบ หมู่ 6
นายอัครพล แสงศรี
เบอร์โทรศัพท์ 099-3532888
Google Map : https://goo.gl/maps/qDNgdFUaADV2keWg8

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสัตหีบ หมู่ 7
นายสนธยา สุคนธี
เบอร์โทรศัพท์ 084 – 3452610
Google Map : https://goo.gl/maps/EcpUmAHWagJvArq76

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสัตหีบ หมู่ 8
นายสมใจ แสงทอง
เบอร์โทรศัพท์ 089 – 7470697
Google Map : https://goo.gl/maps/xFAyAQuEbNfCf4AQ6

🏠 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสัตหีบ หมู่ 9
นางลออ จันทร์เพ็ญ
เบอร์โทรศัพท์ 087 – 8320575
Google Map : https://goo.gl/maps/g9nThcRtn6hk6iFg8