หน้าแรก

ภารกิจในสภาผู้แทนราษฎร 

ข้อหารือต่อรัฐสภาเร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนจากธุรกิจตามคำสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราวของรัฐ

ทุกระดับ ส่วนกลาง ส่วนจังหวัด จนถึงระดับอำเภอ ทั้งสถานที่ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการปิดสถานที่

กระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามในการก่อสร้างถนน รอบเมืองสัตหีบ

กระทรวงคมนาคม มอบหมาย รมต.ช่วยว่าการ ตอบกระทู้ถาม ผม ดร.เอ ในการก่อสร้างถนน รอบเมืองสัตหีบ ซึ่งกระทบกระเทือนการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนอำเภอสัตหีบ

รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าและประปาในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

การขยายเขตไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงพัฒนา โดยเงินอุดหนุนงบประมาณให้กับ กิจการไฟฟ้าฯ กองทัพเรือ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำมิได้

อภิปราย พรก.ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจฯ

เปิดประชุมสภา  ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีโอกาสได้ อภิปราย พระราชกำหนด การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ประกอบธุรกิจฯ เสนอแนะแนวทางการปฎิบัติให้กับทางภาครัฐ

ขอให้ทบทวนแผนการจัดสรรวัคซีนรอบเดือน มิ.ย. จังหวัดพื้นที่สีแดง

ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ และส.ส.จังหวัดชลบุรี เรียกร้องให้ทบทวนแผนการจัดสรรวัคซีนรอบเดือน มิ.ย. จังหวัดชลบุรี เพชรบุรี สงขลา สมุทรปราการ ฯลฯ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง แต่กลับได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบเดือน มิ.ย.64 ปริมาณต่ำมาก

อภิปรายและหารือในรัฐสภา ให้เยียวยาผู้พิการเพิ่มเป็น 1000 บาท

ผมเคยอภิปรายและหารือในรัฐสภา ให้เยียวยาผู้พิการเพิ่มเป็น 1000 บาท โดยไม่มีเงื่อนไข ขณะนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พิจารณาเห็นชอบ ให้เยียวยาผู้พิการทั้งประเทศเป็น 1000 บาท

หารือต่อรัฐสภา บ้านมั่นคง ม.1 ต.พลูตาหลวง 563 ครัวเรือน

ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 หารือต่อรัฐสภา บ้านมั่นคง ม.1 ต.พลูตาหลวง กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย จำนวน 563 หลังคาเรือน

ภารกิจในพื้นที่ อ.สัตหีบ

>>  ดูภารกิจทั้งหมด

โครงการเพื่อประชาชน

ข้อมูลสำคัญ อ.สัตหีบ