ลงพื้นที่เตรียมโครงร่างการพัฒนาและแก้ปัญหา อ.สัตหีบ ในการเสนองบประมาณประจำปี 2566

ผม ดร.เอ และจ่าสงค์ ผู้ช่วย สส.ร่วมกับ
โยธาธิการจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองท้องถิ่น
ในพื้นที่ ต.สัตหีบ ต.บางเสร่ ต.นาจอมเทียน ลงพื้นที่

เพื่อให้ข้อมูลกับ กรมโยธาฯ
เตรียม”โครงร่างการพัฒนาและแก้ปัญหา อ.สัตหีบ ในการเสนองบประมาณประจำปี 2566

ตำบลสัตหีบ
👉 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ( สัตว์ทะเลอยู่อาศัยได้ ) และปรับภูมิทัศน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ม.2 ต.สัตหีบ
👉 ปรับปรุงทางระบายน้ำ ซอยสุขุมวิท 99 ( เขาหมอน ) ป้องกันน้ำท่วม พร้อมทางจักรยานและทางเท้า
👉 ปรับปรุงทางระบาย พร้อมขุดลอก ป้องกันน้ำท่วม ซอยมิตรอารีย์ ( สุขุมวิท 109 )

ตำบลบางเสร่
👉 ปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้า บางเสร่ พร้อมป้าย LED ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซ.เทศบาล 5
👉 ปรับปรุงถนน สายวัฒนธรรม Local Street Art เชิงอนุรักษ์ ปรับภูมิทัศน์ชุมชน
👉 ก่อสร้างทางลาด เพื่อลงเรือ วิสาหกิจชุมชน
บางเสร่

ตำบลนาจอมเทียน
👉 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอ่างเก็บน้ำ
วัดญานสังวราราม พื้นที่เขาชีจรรย์
👉 สร้างสวนสาธารณะ 19 ไร่ ม.7 ต.นาจอมเทียน
👉 ปรับปรุงถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนโรงสี
ป้องกันน้ำท่วมฝ

อำเภอสัตหีบ
👉 โครงการศึกษาออกแบบสัตหีบ 5G Smart city

ทั้งนี้เป็นโครงร่างของโครงการ เพื่อทราบแนวทางการพัฒนา และ ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบเสนอต่อ โยธิการจังหวัด หรือ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบต่อไป

จึงขอนำเรียนพี่น้องประชาชนอำเภอสัตหีบที่เคารพครับ🙏🏻

#ผู้แทนบ้านบ้าน #บ้านของเราคนของเรา

ติดต่อ ดร.เอ ผ่านทาง Line https://lin.ee/ngEc0aL