ส.ส.สะถิระ ตัวแทนจากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทน เข้าประชุมหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภาโลก

นอกจากประชุมพิจารณางบประมาณทุกวันแล้วในช่วงเดือนนี้ ผม ดร.เอ ยังได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนจากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทน เข้าประชุมหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภาโลก(องค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ) ร่วมกับท่านประธานรัฐสภา ชวน หลีกภัย เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนไทยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่อเวทีสมาชิกสภาผู้แทนนานาประเทศในช่วงวิกฤติโควิด-19 ซึ่งประสบปัญหาทั่วโลก