ผลักดันสำเร็จเพิ่มขีดความสามารถให้บริการ ขยายเขตการให้บริการน้ำประปาแก่พี่น้องประชาชนชาวสัตหีบ

ต่อจากนี้ไปสัตหีบต้องดีกว่าเดิม !!
ผลักดันสำเร็จไปอีกหนึ่งเรื่อง ขอขอบคุณความร่วมมือจาก 🙏 [การประปาส่วนภูมิภาค] ที่เพิ่มขีดความสามารถให้บริการ ขยายเขตการให้บริการน้ำประปาแก่พี่น้องประชาชนชาวสัตหีบ

งบประมาณนี้ได้รับการอุดหนุนจาก
💙 เทศบาลเขตรอุดมศักดิ์
💙 เทศบาลเกล็ดแก้ว
💙 องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง
ต้องขอขอบคุณหน่วยงานในท้องถิ่น ที่ร่วมกันพัฒนาบ้านของเราครับ 😊🙏

พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ได้มีน้ำประปาใช้แล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

#สัตหีบต้องมาก่อน
#ผู้แทนบ้านบ้าน