กระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามในการก่อสร้างถนน รอบเมืองสัตหีบ

กระทรวงคมนาคม มอบหมาย รมต.ช่วยว่าการ ตอบกระทู้ถาม ผม ดร.เอ ในการก่อสร้างถนน รอบเมืองสัตหีบ ซึ่งกระทบกระเทือนการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนอำเภอสัตหีบ
ทั้งเรื่อง
👉ไฟส่องสว่าง ไฟจราจร ปัญหาฝุ่น และ การวางท่อระบายน้ำ
👉 การก่อสร้างสะพานลอย บริเวณสถานศึกษา และพื้นที่ชุมชน
👉 ความล่าช้าในการก่อสร้างถนน
อย่างไรก็ตอบ รมต.ช่วยว่าการ ได้มอบหมาย
ให้ผู้ประสานงาน ของกรมทางหลวงรับแจ้งปัญหาขัดข้อง เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป