พิจารณางบประมาณคณะอนุกรรมาธิการกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันนี้การพิจารณางบประมาณ ของคณะอนุกรรมาธิการ ขณะนี้มาถึง กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเป็นกำลังใจให้ ทั้ง 2 กรม โดยเฉพาะ คุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
แต่ในการประชุมวันนี้ขอฝากประเด็นเหล่านี้ให้ท่าน อธิบดีทั้ง 2 กรมได้พิจารณาเป็นนโยบายเร่งด่วน
👉เพิ่ม สตรีมีครรภ์เป็นกลุ่มผู้ต้องรับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆ เพราะมี2ชีวิต
👉พิจารณาจัดสรร ชุดตรวจโควิด ให้ครอบคลุมโดยเร็ว
👉 และสุดท้าย เร่งจัดหาวัคซีนและกระจายวัคซีน โดยเร็วที่สุด!!
พร้อมทั้งพัฒนาวัคซีนเป็นของตัวเอง หมอเราเก่ง บุคลากรทางการแพทย์ไทยเราเก่ง
จะได้ไม่ต้องไปง้อต่างชาติ🙏🏻