ร่วมกันมอบถุงกำลังใจและข้าวสาร ให้กับพี่น้องประชาชน ตำบลนาจอมเทียน

อีกวันที่มีความสุข และ สบายใจที่
มูลนิธิจำรัส-สุพัตรา ห้างทองสุพัตราเยาวราช
ผม ดร.เอ และคณะทำงาน
ร่วมกันมอบถุงกำลังใจ❤️ ให้กับพี่น้องประชาชนที่เคารพอีกหนึ่งตำบล คือ ตำบลนาจอมเทียน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเล็กน้อยที่เราตั้งใจมอบให้ด้วยความบริสุทธ์ใจจะช่วยแบ่งเบาภาระทุกท่านได้บ้างนะครับ