ร่วมกันมอบถุงกำลังใจและข้าวสาร ให้กับพี่น้องประชาชน ตำบลพลูตาหลวง

เป็นอีกวันธรรมดาวันหนึ่ง ที่ครอบครัวผม ดร.เอ
มูลนิธิจำรัส-สุพัตรา ห้างทองสุพัตราเยาวราช
ได้ร่วมกันมอบถุงกำลังใจ + ข้าวสาร +น้ำดื่ม + ขนมเค๊ก
ให้กับพี่น้องประชาชนที่เคารพ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้บ้าง และที่ ต.พลูตาหลวงแห่งนี้ เป็นระยะเวลากว่า 20-25 ปี ที่ครอบครัวเราตั้งใจมอบ
เป็นประจำทุกปีที่ผ่านมา ปีนี้ก็เช่นเดิม
เราอยู่ร่วมกัน เราใช้ชีวิตตำบล อำเภอเดียวกัน เราเท่ากัน และ เราช่วยกันและกันนะครับ😊🙏🏻